fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на  онлайн магазин: www.tary.eu

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Пинто Груп ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 1. Общи условия 
 • Тари Тойс “www.tary.eu” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на фирма Пинто Груп ЕООД ЕИК: 206013266 адрес: с. Белащица ул. Спартак 1.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) от Пинто Груп ЕООД.
 • Пинто Груп ЕООД (Тари Тойс) чрез “www.tary.eu” има право да променя цените на предлаганитестоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за промоционална или специална цена става с поставяне на символа за промоция на снимката на продукта. Когато се обявява определен процент на отстъпката, този процент е записан (със знак „-“ и закръглен до цяло число),като старата цена е задраскана, а валидната е вдясно от нея.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Пинто Груп ЕООД чрез “www.tary.eu” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
 • Пинто Груп ЕООД чрез “www.tary.eu” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. Пинто Груп ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.tary.eu”.
 • Пинто Груп ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Пинто Груп ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: „Потвърдена, в обработка“) гарантира доставката на продукта.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможно е доставката да бъде ивършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката втози срок, Пинто Груп ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Пинто Груп ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи и гаранционна карта (ако е била издадена такава);
 • клиентът съгласува с представител на Пинто Груп ЕООД адреса, на който Пинто Груп ЕООД желае да получи обратно стоката;
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, Пинто Груп ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане настоката.

Пинто Груп ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, вслучай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаванена настойник.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на Пинто Груп ЕООД съобразно българското законодателство.  За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС
Гаранцията отпада в случай на:

 1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

1. Пинто Груп ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

 • когато пожелаете да получавате нашия бюлетин с промоции и специални оферти – в случай че пожелаете да получавате нашия бюлетин, е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес. Ако допълнително сте пожелали да Ви изпращаме конкретни предложения и идеи за покупки за специални поводи, сме поискали то Вас да посочите и данни за пол и възраст на детето/децата, за да можем да Ви изпращаме предложения съобразени с тези данни.
 • когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
 • когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница – когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт.
 • когато закупувате стока в нашия онлайн магазин – ние обработваме допълнително следните категории лични данни:
 • име и презиме;
 • телефонен номер за контакт;
 • адрес за доставка;
 • желана дата и час на доставка, ако има изразени такива

 

 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Пинто Груп ЕООД чрез “www.tary.eu” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение напоръчката.
 • Поръчаните чрез сайта продукти се придружават с опис изпратен на еколтронната поща на клиента.
 • Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставката до офис на Спиди на поръчки над  149.00 лв. и общо тегло до 20 кг. е безплатна, а срокът за изпълнение на поръчките е 3-5 работни дни (освен в случаите, в които на страницата на самия продукт е посочен по-голям срок). Цената за доставка до офис на Спиди при обща сума на поръчката до 149.00 лв. и общо тегло до 20 кг.е 5.50 лв. с ДДС. Цената за доставка до адрес  при общо тегло до 20 кг.е 7.90 лв. с ДДС. Цената за доставка при общо тегло  над 30 кг. е 20.00 лв. с ДДС (като ако в поръчката има повече от 1 артикул с единично тегло над 30 кг., то тази сума се умножава по броя на тези артикули) . Възможо е поръчката да бъде разцепена на 2 или повече доставки, ако поръчаните артикули не са налични в един и същ склад, но таксуването в случаите, в които се дължи цена за доставката, е само веднъж. Куриерската фирма, с която работим е СПИДИ.

 

2. Права и задължения на страните –

Пинто Груп ЕООД се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14  работни дни.
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

 

Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Право на връщане:

 • Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,  да върне някои или всички от получените артикули.

3. Отговорност 

 • Пинто Груп ЕООД чрез “www.tary.eu” не носи отговорност за неизпълнение назадълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Пинто Груп ЕООД чрез “www.tary.eu” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Пинто Груп ЕООД чрез “www.tary.eu”.

4. Арбитраж

5. Гаранционни условия:

 1. При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на  детските играчки, фирма Пинто Груп ЕООД го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъвили връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.
 2. За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, фирма Пинто Груп ЕООД се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от предоставянето на продукта за рекламация на посочения от Пинто Груп ЕООД адрес.
 3.  С изключение на задълженията, описани по-горе, Пинто Груп ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

6. ЛИЧНИ ДАННИ и ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В Пинто Груп ЕООД се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си магазини и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Вижте всичко за нашата Политика за поверителност.

Call Now Button